dimarts, 11 d’octubre de 2016

TERANYINA DE PARAULES (CS)

L'expressió oral implica una organització del discurs que anirà desenvolupant-se a mesura que aquest es va realitzant.
Durant l’acte de parla es donen diferents comportaments de control de la situació. Per una banda el parlant ha de conduir el tema, iniciar la conversa, desenvolupar el tema i fer-ne un tancament, i per altra banda ha de conduir la interacció, respectar el torn de paraula, manifestar que es vol intervenir, escollir el moment adequat per a fer la seva intervenció, etc.
Per posar en pràctica tot això, avui hem realitzat un exercici on hem tingut en compte aspectes tan importants de la parla com el torn de paraula, el volum, l'entonació i la projecció de la veu.