dimecres, 26 d’octubre de 2016

HOW TO MAKE A JACK'O'LANTERN (CS)

Don't make a Jack'O'Lantern by yourself. Ask an adult person to help you with the knife.
No intenteu fer una Jack'O'Lantern sols. Demaneu ajut a un adult amb el ganivet.